Beauchene s.r.o.

O nás

Beauchene s.r.o. je společnost, která vznikla s cílem poskytovat zákazníkům komplexní služby na míru v oblasti bezpečnosti práce, jakosti a životního prostředí včetně nástrojů systémového řízení.


Kontakt


Oblast BOZP a PO


- zabezpečíme komplexně veškeré činnosti spojené s povinnostmi OZO BOZP a PO jako jsou identifikace rizik, provádění pravidelných kontrol na Vašem pracovišti a podobně
- prověření dodržování požadavků legislativy Vaší organizací
- vytvoření / udržování systému řízení dle požadavků normy OHSAS 18001 na míru požadavkům vaší společnosti
- zefektivnění již postaveného systému managementu BOZP či zjednodušení administrativy s ním spojené
- provádění interních auditů včetně případného rozšíření o specifické oborové požadavky
- služby OZO koordinátora BOZP na staveništi

Oblast řízení jakosti


- vytvoření / udržování systému řízení dle požadavků normy ISO 9001 na míru požadavkům vaší společnosti
- zefektivnění již postaveného systému či zjednodušení administrativy s ním spojené
- provádění interních auditů včetně případného rozšíření o specifické požadavky společnosti
- provádění dodavatelských auditů podle standardů zvolených vaší společností

Životní prostředí


- zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami vyjmenovaných vlastností dle z. 258/2000 Sb.
- konzultační činnost při řešení problematiky odpadového hospodářství
- identifikaci legislativních požadavků týkajících se Vaší společnosti a pomoc s jejich řízením včetně pravidelných informací o změnách v legislativě
- pravidelná kontrola
- identifikace rizik a environmentální výkonosti pro vytvoření / udržování systému řízení dle požadavků normy ISO 14001
- vytvoření / udržování systému řízení dle požadavků normy ISO 14001 na míru požadavkům vaší společnosti
- zefektivnění již postaveného systému či zjednodušení jeho administrativy
- pravidelná školení týkající se chemických látek zaměstnanců ve firmách odborně způsobilou osobou dle zákona č. 350/2011 Sb. a č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v platných zněních
- provádění interních auditů včetně případného rozšíření o specifické oborové požadavky
První pomoc


- organizaci školení první pomoci diplomovaným zdravotnickým záchranářem včetně praktického nácviku zaměřené na život zachraňující úkony a úrazy specifické pro dané odvětví